Miljøets indflydelse
 
 
Det fysiske miljø og dets indflydelse på taget

Da miljøet har stor indflydelse på taget, bliver kunden gjort opmærksom på eventuelle faktorer der kan spille større roller i tagets levetid. Når dette er tilfældet, skriver både bygherre og tækkemand under på dette.
Der er flere forskellige faktorer der spiller ind når man taler om fysisk miljø og dets indflydelse på taget. Det kan blandt andet være:

Svinefarm:
En svinefarm udleder en masse ammoniak der har en gødende effekt på taget, der tillader mos, svampe og andre organismer at angribe taget.

Vand:
Eftersom tage er våde ca. 75% af tiden, og diverse svampe, mos osv. skal have vand for at kunne vokse, er det meget vigtigt vandet ikke står stille eller standses på taget. Vandet kan også lave skader på andre måder på taget, i form af slidrender.

Træer:
Træer spiller også en væsentlig rolle når vi snakker stråtag, alt efter deres placering i forhold til stråtaget kan de give skygge og løvfald som resulterer i mos og varig fugt i taget. Når der skygges for taget betyder det taget ikke får lov at tørre ud, og der kommer derfor mos osv. På taget.

Sol:
Solen er en af de vigtigste faktorer når vi snakker levetid på stråtaget. Solens uv stråler kan være meget hårde ved et stråtag. Et tag med lange rodspidser (typisk grove rør) påvirkes nemmere af solen, da de typisk har længere blottede rodspidser end fine strå.

Svampe:
Der findes altid svampe i stråtag, en enkelt af disse arter kan under særlige omstændigheder udvikle sig aggressivt og nedbryde et stråtag for tidligt. Nedbrydning af stråtag pga. svampeangreb forekommer, men heldigvis sjældent og ikke som geografisk angreb dvs. ingen smittefare.
Sagstyring.html